Bảng giá in TỜ RƠI giá rẻ lấy ngay 2017

Bảng giá in tờ rơi khổ A5

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A5 (Kích thước 14,8x21cm)
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng  Giấy C100 Giấy C120 Giấy C150  Giấy C200 Giấy C230 Giấy C250 Giấy C300
500 tờ 1750đ 1820đ 1880đ 1920đ 2100đ 2150đ 2200đ
1000 tờ 860đ 920đ 1000đ 1050đ 1100đ 1220đ 1380đ
2000 tờ 470đ 530đ 610đ 650đ 680đ 730đ 850đ
3000 tờ 350đ 400đ 430đ 500đ 520đ 580đ 660đ
4000 tờ 310đ 350đ 390đ 420đ 480đ 520đ 620đ
5000 tờ 280đ 320đ 370đ 400đ 460đ 490đ 580đ
10.000 tờ 220đ 240đ 260đ 300đ 320đ 360đ 410đ
Miễn phí thiết kế in tờ rơi khổ A5 đẹp cho tất cả các khách hàng, Miễn phí giao hàng các quận trong nội thành Hà Nội. Quý khách ở xa vui lòng liên hệ trực tiếp đến IN Gia Hưng: 0974190568 - Mr. Lâm
Cán bóng cộng thêm 60đ/ 1 mặt. Cán mờ cộng thêm 80đ/ 1 mặt
Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

 

Bảng giá in tờ rơi khổ A4

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A4 (Kích thước 21x29,7cm)
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng  Giấy C100 Giấy C120 Giấy C150  Giấy C200 Giấy C230 Giấy C250 Giấy C300
500 tờ 1900đ 2050đ 2150đ 2280đ 2350đ 2600đ 2700đ
1000 tờ 1050đ 1100đ 1200đ 1250đ 1390đ 1500đ 1600đ
2000 tờ 900đ 920đ 1000đ 1100đ 1200đ 1300đ 1400đ
3000 tờ 840đ 820đ 870đ 980đ 1000đ 1100đ 1200đ
4000 tờ 500đ 570đ 630đ 730đ 790đ 880đ 980đ
5000 tờ 420đ 530đ 580đ 680đ 750đ 800đ 900đ
10.000 tờ 390đ 430đ 530đ 650đ 680đ 730đ 780đ
Miễn phí thiết kế in tờ rơi khổ A4 đẹp cho tất cả các khách hàng, Miễn phí giao hàng các quận trong nội thành Hà Nội. Quý khách ở xa vui lòng liên hệ trực tiếp đến IN Gia Hưng: 0974190568 - Mr. Lâm
cán bóng cộng thêm 130đ/ 1 mặt. Cán mờ cộng thêm 160đ/ 1 mặt.
Giao hàng sau 1 - 2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

 

Bảng giá in tờ rơi khổ A3

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A3 (Kích thước 29,7x42cm)
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng  Giấy C100 Giấy C120 Giấy C150  Giấy C200 Giấy C230 Giấy C250 Giấy C300
500 tờ 3180đ 3330đ 3780đ 4170đ 4480đ 4780đ 5180đ
1000 tờ 1760đ 1830đ 2230đ 2370đ 2580đ 2880đ 2975đ
2000 tờ 1260đ 1360đ 1430đ 1630đ 1730đ 1830đ 2160đ
3000 tờ 975đ 1130đ 1280đ 1380đ 1630đ 1780đ 1975đ
4000 tờ 970đ 1090đ 1170đ 1310đ 1540đ 1740đ 1880đ
5000 tờ 880đ 985đ 1090đ 1285đ 1440đ 1640đ 1670đ
10.000 tờ 790đ 840đ 967đ 1095đ 1185đ 1295đ 1550đ
Miễn phí thiết kế in tờ rơi đẹp khổ A3 cho tất cả các khách hàng, Miễn phí giao hàng các quận trong nội thành Hà Nội. Quý khách ở xa vui lòng liên hệ trực tiếp đến IN Gia Hưng: 0974190568 - Mr. Lâm
 Cán bóng cộng thêm 340đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 380đ/1 mặt.
Giao hàng sau 2-3 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

 

Báo giá in tờ rơi khổ 10x 21cm

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI KHỔ 10x21cm
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng  Giấy C100 Giấy C120 Giấy C150  Giấy C200 Giấy C230 Giấy C250 Giấy C300
500 tờ 1720đ 1830đ 1780đ 1930đ 2030đ 2130đ 2180đ
1000 tờ 900đ 940đ 980đ 1030đ 1080đ 1120đ 1180đ
2000 tờ 500đ 530đ 570đ 580đ 630đ 650đ 680đ
3000 tờ 350đ 400đ 420đ 440đ 460đ 490đ 530đ
4000 tờ 300đ 320đ 350đ 380đ 400đ 420đ 440đ
5000 tờ 260đ 280đ 300đ 330đ 360đ 380đ 410đ
Miễn phí thiết kế cho tất cả các khách hàng, Miễn phí giao hàng các quận trong nội thành Hà Nội. Quý khách ở xa vui lòng liên hệ trực tiếp đến IN Gia Hưng: 0974190568 - Mr. Lâm
Cán bóng cộng thêm 50đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 60đ/1 mặt
Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

 

Báo giá in tờ rơi khổ khác 20x 21cm

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI KHỔ 20x20cm (hoặc 20x21cm)
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng  Giấy C100 Giấy C120 Giấy C150  Giấy C200 Giấy C230 Giấy C250 Giấy C300
500 tờ 2050đ 2150đ 2200đ 2310đ 2440đ 2495đ 2695đ
1000 tờ 1050đ 1140đ 1260đ 1350đ 1450đ 1500đ 1595đ
2000 tờ 705đ 780đ 850đ 945đ 990đ 1020đ 1100đ
3000 tờ 595đ 620đ 670đ 740đ 780đ 810đ 890đ
4000 tờ 525đ 550đ 590đ 665đ 695đ 725đ 810đ
5000 tờ 480đ 510đ 550đ 630đ 665đ 695đ 765đ
Miễn phí thiết kế in tờ rơi khổ 20 x 21cm đẹp cho tất cả các khách hàng, Miễn phí giao hàng các quận trong nội thành Hà Nội. Quý khách ở xa vui lòng liên hệ trực tiếp đến IN Gia Hưng: 0974190568 - Mr. Lâm
Cán bóng cộng thêm 100đ/ 1 mặt. Cán mờ cộng thêm 120đ/ 1 mặt
Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

 

Bài viết này được đăng tải lúc .

Bình luận

Để lại bình luận